naar inhoud

Strafregister (attest goed gedrag en zeden)

Het strafregister bevat alle strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan. Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 592)
Model 1 is het standaardgetuigschrift. Je hebt dit nodig voor een activiteit of beroep waarvan de uitoefening niet gereglementeerd is.

Model 1 (art. 596.1)
Dit model heb je nodig voor een activiteit of beroep waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.

Model 2 (art. 596.2)
Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je moet in Diksmuide ingeschreven zijn in het bevolkingsregister om een uittrekstel uit het strafregister op te vragen. 

Hoe aanvragen

Met dit formulier kan je een model 595 en 596.1 aanvragen. Een model 596.2 kan wettelijk gezien nog niet volautomatisch worden afgeleverd. 

 • Via het formulier op het e-loket van de website

Vul het formulier onderaan deze pagina in. Houd rekening met een duurtijd van twee werkdagen. Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

 • Via de dienst burgerzaken

Kom langs tijdens de openingsuren of maak een afspraak. 

Aanvraag voor een andere persoon
In het stadhuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • als je een handgeschreven volmacht hebt van die inwoner
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
 • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

E-loket

 • Strafregister - aanvraag uittreksel

  Formulier
 • Strafregister - aanvraag uittreksel & meteen in je mailbox

  eID