naar inhoud

Op kamp in Diksmuide

foto van tenten

Kampmelding

Op kamp in Diksmuide?
Graag volgende diensten op de hoogte brengen van uw bezoek met de invulfiche in bijlage:

Jeugddienst
Adres: 
Telefoon: 051 79 32 70
e-mail jeugd@diksmuide.be

Politiezone Polder
Adres: Sint-Sebastiaanlaan 8, 8600 Diksmuide
Telefoon: 051 50 00 00
E-mail: pz.polder.evenementen@police.belgium.eu

Indien je een nachtspel organiseert buiten je domein, breng de politie dan zeker op de hoogte.
 

Kampvuur

Vermeld grootte van de groep, kamplocatie en periode
Ontdek hier de actuele risicocode

De keuring (attest) van gasinstallaties (cf. kooktent) is verplicht. Er wordt ook gevraagd om een brandblusapparaat ter beschikking stellen. Dit kan door de uitbater of jullie kunnen de jeugdkampeerders verzoeken de brandblusser zelf mee te brengen.

Aanvraag: Brandweer Westhoek

Telefoon:  058 60 39 00
E-mail:  filip.vandenberghe@brandweerwesthoek.be

Melden: Dienst Noodplanning Diksmuide

Telefoon:  051 79 30 00
E-mail: Rosita.Top@diksmuide.be

Zwemmen en vlottentochten

Zelfgebouwde vlotten mag je in Vlaanderen te water laten op de 'onbevaarbare waterlopen': dat zijn beekjes en stromen waar geen bootverkeer op zit. Wanneer je toch een vlot te water wil laten op een bevaarde waterloop dan moet je dat aanvragen bij de Vlaamse Waterweg. Zwemvesten kan je lenen bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen.

Aanvraag zwemmen in niet-bevaarbare waterlopen

Zwemmen in beken en poelen wordt sterk afgeraden. Wij hebben geen zicht op de waterkwaliteit, de gezondheidsrisico's of de toestand van de bodem. Wie gebruik wil maken van beken neemt contact op met de milieudienst.

Dienst milieu
Heernisse 6, 8600 Diksmuide  
051 79 31 40
milieu@diksmuide.be

VERBOD Ijzer!

Het is verboden te zwemmen, duiken of een vlottentocht te organiseren in bevaarbare waterlopen. Dat is bijzonder gevaarlijk, omdat het water troebel is. Je kan dus niet zien wat er onder het wateroppervlak ligt. Er varen ook boten voorbij en dan kan je verrast worden door de golfslag. 
Hier is een aanvraag bij de Vlaamse Waterweg nodig. (3 maanden op voorhand)

VERBOD de put Nieuwkapelle!

Het is verboden om in het water te gaan aan de put in Nieuwkapelle. Deze voormalige kleiput heeft grote dieptes, deze zorgen voor een verassingseffect van koud water en onderstroming. Bovendien is er een uitzaaiing van blauwalgen in het water. Die kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

ONTDEK provinciaal domein De IJzerboomgaard Meer info

Zwembad De Pluimen Meer info

Te doen in Diksmuide

Ons toeristisch aanbod vind je op https://www.bezoekdiksmuide.be/

Lokaal GAS-reglement

De meest recente versie van het GAS-reglement vind je hier.

Enkele GAS-regels in Diksmuide:

  • Spelende kinderen worden niet als hinderlijk geluid beschouwd, voor versterkte muziek op openbaar domein is toestemming van de burgemeester nodig.
  • Voor vuurwerk, voetzoeker, rookbussen, wensballonnen ea is toestemming van de burgemeester nodig.
  • verbranding in openlucht gebeurt volgens de afstandsregels (100 meter van begroeiing en/of bebouwing) en onder permanent toezicht van een volwassene.
  • Tenzij anders bepaald in Vlarem en andere wetgeving is het verboden om
    het even welke afvalstoffen te verbranden in open lucht, behalve als het
    gaat om onbehandeld droog hout.
  • Het is verboden alcoholhoudende dranken op het openbaar domeinen, buiten plaatsen specifiek bestemd voor dit doel, te verbruiken. Geopende recipiënten worden gelijkgesteld aan het verbruik ervan.

Jeugdverblijven en kampweides

Eigenaar? Indien u uw weide verhuurt als kampeerterrein, dienst u dit te melden aan de burgemeester.

Sport Vlaanderen Woumen

Adres: Zuidbroekstraat 12, 8600 Woumen (Diksmuide)
Tel.: 051/50.15.17
E-mail: woumen@sport.vlaanderen 
Beschrijving: gebouwen enkel buiten de schoolvakanties
Meer info

Tentengrond Provinciaal Domein Ijzerboomgaard

Adres: Ijzerdijk 41, 8600 Diksmuide (Diksmuide)
Tel.: 050/40.33.23
E-mail: domeinen@west-vlaanderen.be
Beschrijving: Weides met sanitair, terreinverlichting, stopcontacten en drinkbaar water. 
Meer info

Kampweide Hoeve 't Hof van de Rhille

Adres: Pollaertstraat 29, 8600 Diksmuide (Woumen)
GSM: 0498 42 24 41
E-mail: thofvanderhille@telenet.be
Beschrijving: Weide om tenten op te slaan. Geen gebouw of sanitaire voorzieningen. Enkel mogelijk buiten het maaiseizoen.

Andere weides

Meer weides vind je op SOS Zomerkamp

Neem ook eens een kijkje op Op Kamp