naar inhoud

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Vanaf maandag 20 juli organiseert het stadsbestuur 90 dagen lang een openbaar onderzoek voor de planprocedure van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in Diksmuide. In dat plan vind je de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het volledige Diksmuidse grondgebied. Op 12 september geeft de stad meer uitleg tijdens een infomarkt. 

Een Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor een gewenste ruimtelijke structuur. Dit plan doet geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het is een plan met een zeker abstractieniveau die antwoord geeft op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel  landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

Wat is een RUP dan weer?

Verwar een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) niet met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Terwijl een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de globale toekomstvisie weergeeft over de verschillende ruimtelijke segmenten van de gemeente, vertaalt een ruimtelijk uitvoeringsplan dit in concrete voorschriften voor een bepaald gebied. De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dus de leidraad voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Vorig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het huidig Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd op 24 november 2005 door de Deputatie goedgekeurd. Momenteel loopt de procedure voor de herziening van het structuurplan om het document aan te passen aan de huidige en toekomstige ruimtelijke noden en vraagstukken.

Inhoudelijk

Een Ruimtelijk Structuurplan bestaat steeds uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel. Het informatieve deel beschrijft de bestaande toestand van het betrokken gebied. In het richtinggevend deel wordt de gewenste ruimtelijke evolutie beschreven. Hiervan mag de overheid bij het nemen van beslissingen niet afwijken tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen in de ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Het bindend deel is bindend voor de overheid die het plan opmaakt maar vormt geen beoordelingsgrond bij het toestaan of weigeren van omgevingsvergunningen.

Kijk de plannen in of kom naar de infomarkt

Het informatief, richtinggevend en bindend deel + de kaartenbundels liggen vanaf 20 juli tot en met 17 oktober 2020 voor iedereen ter inzage in het administratief centrum van de stad (Heernisse 6), in de bibliotheek en in het stadhuis op de Grote Markt. Je kunt deze documenten ook downloaden op deze pagina. Op zaterdag 12 september 2020 organiseert de stad een infomarkt in zaal Gerlacus van lokaal dienstencentrum Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2. Je bent welkom tussen tussen 9 en 12 uur.

Bezwaren of opmerkingen

Al wie rond de herziening van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze tot uiterlijk 17 oktober 2020 indienen via volgend e-mailadres: ruimtelijke.ordening@diksmuide.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig deze tegen ontvangstbewijs of verstuur hem aangetekend naar het administratief centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide. Richt hierbij je reactie tot de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (Gecoro) van Diksmuide.

Alle insteken en opmerkingen worden daarna gebundeld en bezorgd aan Gecoro. Zij behandelt deze opmerkingen en formuleren hun advies aan de gemeenteraadsleden. Na definitieve vaststelling in de gemeenteraad moet de Deputatie finaal goedkeuring geven.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

Tel.
051 79 31 30
e-mail
ruimtelijke.ordening@diksmuide.be
Vandaag gesloten

Downloads