naar inhoud

Jaarrekening OCMW 2019

De OCMW-raad keurde op 29 juni 2020 de jaarrekening 2019 goed. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd en geëvalueerd.

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • het budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee op het einde van het jaar?’)
  • de autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het budgettair resultaat van het OCMW is beter dan we hadden ingeschat en wel met 231.817 euro. Dit overschot beperkt zich tot de gewone werking. Hierdoor is ook onze autofinancieringsmarge 234.645 euro beter dan we hadden gedacht.

Bekijk ook

In bijgaand document vind je alle cijfers (zie pdf in de rechterkolom op deze webpagina).