naar inhoud

Jaarrekening 2019

De gemeenteraad keurde op maandag 29 juni 2020 de jaarrekeningen 2019 van de stad en het OCMW goed. Dat doen ze een laatste keer, want vanaf 2020 zitten beide rekeningen in één rapport. 

In deze jaarrekening vind je een rapportage over het gevoerde beleid. Je kunt het document downloaden in de rechterbalk van deze pagina. 

Of Diksmuide financieel gezond is meten we aan de hand van 2 criteria:

  • het budgettair resultaat (‘wat zit in onze portemonnee op het einde van het jaar?’)
  • de autofinancieringsmarge (‘kunnen we onze leningen terugbetalen met het overschot uit onze gewone werking?’)

Het budgettair resultaat van de stad is een stuk beter dan we hadden ingeschat, en wel met 1.060.969 euro. Dit positieve resultaat is er omdat we in de gewone werking minder uitgaven hadden dan voorzien, en als gevolg van de leningsontvangsten en –uitgaven. Hierdoor is ook onze autofinancieringsmarge 313.361 euro beter dan we hadden gedacht.