naar inhoud

Gids - omgaan met uw klanten in de strijd tegen COVID-19

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Deze ‘generieke gids (zie rechterkant van deze pagina of onderaan voor smartphones) over de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan’ beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.


Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau om maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen worden opgestart. Ook andere passende maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden, kunnen worden genomen.

Toepassingsgebied

  • Detailhandelsactiviteiten (uitgezonderd horeca)
  • Andere vrije beroepsactiviteiten zonder en met lichamelijk contact
  • Winkelcentra
  • Ambulante handel en kermisactiviteiten
  • Zelfstandige beroepen in eigen vestiging, bij de klant thuis of op locatie
  • Bioscopen
  • Wellnesscentra
  • Binnenspeeltuinen
  • Kansspelinrichtingen, klasse I en II
  • Pretparken