naar inhoud

Jeugd

Alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het toepasselijke protocol volgen:

• Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen van maximum:

o 100 personen tot en met 29 juli;

o 200 personen vanaf 30 juli;

• Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter; • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;

• De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;

• Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere leden van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

De bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

• Vlaanderen:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd (in toepassing van het Jeugdprotocol zijn er meer specifieke richtlijnen die men kan raadplegen via onderstaande link https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels ).

• Franstalige gemeenschap:

o https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocoleete2021-residentiel-ATL.pdf

o https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocoleete2021-non-residentiel-ATL.pdf

• Deutschsprachige Gemeinschaft: http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6902/11274_read-61950/

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be