naar inhoud

Jeugd

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een
georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal
deelnemers:

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
• De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
• De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
• De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:
• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd  (in
toepassing van het Jeugdprotocol zijn er meer specifieke richtlijnen die men kan raadplegen
via onderstaande link https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels  ).
• Franstalige gemeenschap:
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sj_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=
375&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9673&cHash=96299600b9c5e7c04daf30ae7c144509
• Deutschsprachige Gemeinshaft :
http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/gesundheit/coronaviru
s/20210129_Rundschreiben_ausserschulische_Aktivitaeten.pdf

Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

Kunnen recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintballs, trampolineparken,...) onder
bepaalde voorwaarden worden geopend?

Neen, deze inrichtingen moeten in dit stadium gesloten blijven, ongeacht de leeftijd van de deelnemers, en kunnen dus geen groepen kinderen tot en met 12 jaar ontvangen worden in het kader van georganiseerde activiteiten. Zij worden immers gelijkgesteld met binnenspeeltuinen, die thans gesloten zijn, en het ministerieel besluit voorziet niet in een afwijking van deze regel op grond van de leeftijd van de deelnemers.

Zijn kampen, stages en de speelpleinwerking toegestaan?

Voor de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren gelden de hierboven beschreven regels.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be