naar inhoud

Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Belangrijk! Deze wettiging zegt niets over de inhoud van het document. 

Voorwaarden

  • Je moet Belg zijn of in België wonen
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Hoe aanvragen

De gemachtigde ambtenaar gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Kostprijs

Deze wettiging is gratis.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken, dienst legalisaties.

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, breng dan de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht mee.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur