naar inhoud

Vreemdelingen - inschrijving en procedure

Wanneer je als vreemdeling nieuw aankomt in Diksmuide, dan geef je het adres door waar je woont aan de dienst vreemdelingen. Deze inschrijving is verplicht binnen de 8 dagen.

Voorwaarden

Er zijn verschillende verblijfsmogelijkheden:

Kort verblijf (toeristen, zakenlui en werknemers - minder dan drie maanden -)

  • Voor de visumplichtige reizigers is toegang tot het Belgische grondgebied mogelijk op basis van een paspoort voorzien van een visum type B (doorreisvisum dat recht geeft op een kort verblijf van maximum 5 dagen) of van een visum type C (reisvisum maximale geldigheidsduur 3 maanden).
  • Niet visumplichtige vreemdelingen moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart of van een geldig paspoort.
  • Werknemers (contracten minder dan of gelijk aan 3 maanden)

Lang verblijf

  • Werknemers (contracten langer dan 3 maanden maar minder dan 1 jaar; contracten vanaf 1 jaar). (Arbeidskaart vereist voor niet EU-onderdanen)
  • Zelfstandigen (Beroepskaart soms vereist voor niet EU-onderdanen)
  • Gezinsleden van onderdanen van beide categorieën
  • Studenten

Er is een specifieke procedure voor gezinshereniging en samenwoonst in het kader van een duurzame relatie. Een wijziging in verblijfsstatuut kan in bepaalde gevallen worden aangevraagd op basis van artikel 9.bis (humanitaire redenen) en 9.ter (medische redenen) van de Wet.

Asielzoekers:

Personen die vrezen vervolgd te worden in hun land om reden van politieke of godsdienstige overtuiging, ras, huidskleur of sociale afkomst. De asielaanvraag wordt gedaan bij de overheid die belast is met de grenscontroles; bij de ambtenaren van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel of bij de directeurs van de gevangenissen. De dienst vreemdelingen volgt de instructies op van DVZ en voert die uit voor de hen toegewezen asielzoekers, geregulariseerde en erkende vluchtelingen en illegalen die in onze gemeente verblijven.

 

 

Aktes uit het buitenland

Aktes uit het land van herkomst, dienstig voor huwelijken en nationaliteit, kunnen enkel beoordeeld worden indien ze voldoende gelegaliseerd zijn en in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgemaakt of vertaald zijn. De dienst behoudt zich echter het recht om – indien aktes bvb. Niet voldoende begrijpbaar zijn – een Nederlandse vertaling te kunnen vragen.

OPGELET: Om geldig te zijn moeten het origineel en de vertaling steeds aan elkaar gehecht zijn. Met een stempel van de beëdigd vertaler, door het origineel en de vertaling.
Voor bepaalde procedures moet de akte steeds vertaald zijn in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België, bvb. voor het samenstellen van een huwelijksdossier, voor een nationaliteitsverklaring,…

 

Afhandeling

De wijkagent komt langs om te controleren of je op het opgegeven adres woont en geeft je een uitnodiging om bij de dienst vreemdelingen je verblijfsdocumenten in orde te maken.

Denk er ook aan je adres door te geven aan alle diensten of organisaties waar je contact mee hebt (bv. ziekenfonds, werkgever, bank, watermaatschappij, Gaselwest-Electrabel, Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatslozen , desgevallend O.C.M.W., …)

Wat meebrengen

Breng je identiteitsdocumenten (reispas+visum) mee en 4 pasfoto’s.

Bekijk ook

Ben je nieuw in België, dan kan je terecht bij Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen

– regio Oostende, Wellingtonstraat 50, 8400 Oostende,t. 059 23 35 47 of bij het LOI, Stationsstraat 3, 8600 Diksmuide, email: diksmuide@desom.be.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur