naar inhoud

Zorg en gezondheid

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.

De meest actuele informatie is beschikbaar op volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl 

Wat wordt begrepen onder “een mondmasker”?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.
Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de maatregelen omtrent de  regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

Het dragen van een mondmasker speelt nog steeds een belangrijke rol om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en voor de bescherming van de gezondheid van personen. Het dragen van een mondmasker blijft dan ook verplicht, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in de bus, de (pre)metro, de tram en de trein, voor wat betreft de binnenruimten.
Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten
uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Het is dus niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de luchthaven, in het station, op het perron of aan de halte. Het dragen van een mondmasker blijft evenwel aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle situaties waarin de social distancing niet kan worden nageleefd, op plaatsen van uitzonderlijke drukte, in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek (zoals bijvoorbeeld de dienstenchequesector, de thuiszorg, enz.), alsook in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen). Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen voor medisch kwetsbare personen. Voor wat betreft de mondmaskerplicht in zorginstellingen kan meer informatie worden gevonden op de websites van de deelstaten.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:
• beperk je sociale contacten;
• respecteer de hygiëneregels;
• doe je activiteiten liefst buiten;
• denk aan kwetsbare mensen;
• hou afstand (1.5 m).

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek op een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx 

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?

De regels met betrekking tot quarantaine kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.
De regels met betrekking tot isolatie kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek:

Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals 
Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf 

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de maatregelen uit de generieke door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be; www.1712.be; www.caw.be; www.jac.be; www.zelfmoord1813.be; www.nupraatikerover.be; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be