naar inhoud

Vieringen en levensgebeurtenissen

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:

• burgerlijke huwelijken ;
• begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
• de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
• de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij een dienst of op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Neen, ceremonies zijn verboden met uitzondering van deze voor begrafenissen, crematies, huwelijken en opnames deze vinden plaats volgens de modaliteiten hierboven uitgelegd.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Mogen gebouwen voor erediensten nog opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie?

Gebouwen voor erediensten mogen opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie van een erkend museum of kunsthal. Daarbij moeten steeds de regels van het sectorprotocol voor musea gevolgd worden.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be