naar inhoud

Vieringen en levensgebeurtenissen

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 (200 vanaf 1 september 2020)  personen per gebouw;
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
  • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen, los van het gegeven of dit binnen of buiten gebeurt.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 100 ( 200 vanaf 1 september 2020) personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. 

De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Vanaf 1 september 2020 is het toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 50 personen mits naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be