naar inhoud

Vieringen en levensgebeurtenissen

BURGERLIJKE HUWELIJKEN, EREDIENSTEN EN CEREMONIES

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht.

• wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang;
• om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve eredienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve eredienst.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Federaal :

• FOD Mobiliteit :

o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19

Regionaal :

• Vlaams Gewest :

o https://www.natuurenbos.be/wildbeheer

o https://ovam.be/corona-impact#inzameling

• Vlaamse Gemeenschap:

o https://www.vlaanderen.be/musea-in-vlaanderen-en-brussel

• Waals Gewest :

o http://mobilite.wallonie.be/news/mesures-de-lutte-contre-le-covid-19

o https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse

o http://environnement.wallonie.be

• Fédération Wallonie-Bruxelles : o http://www.culture.be

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

o https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

o https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

• Deutschsprachige Gemeinschaft :

o https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-327/

o http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/gesundheit/corona virus/2021-02-01-Protokoll_Sport_DG.pdf

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be