naar inhoud

Verplaatsingen en transport

OPENBAAR LEVEN

Er gelden geen specifieke beperkingen meer voor de inrichtingen die behoren tot de culturele,
feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, noch met betrekking tot de organisatie van georganiseerde activiteiten en private en publiek toegankelijke evenementen. Een aantal maatregelen blijft wel van toepassing in het openbaar vervoer.

TRANSPORT

1. Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
De gebruikers van het openbaar vervoer, vanaf de leeftijd van 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond en neus te bedekken door een mondmasker te dragen in de bus, de (pre)metro, de tram, en de trein voor wat betreft de binnenruimten. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Het is dus niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de luchthaven, in het station, op het perron of aan de halte. Het dragen van een mondmasker blijft evenwel aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle
situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd en op plaatsen van uitzonderlijke drukte en in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek.
2. Welke zijn de regels van toepassing voor wat betreft het dragen van een mondmasker in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen) ?
Het dragen van een mondmasker is aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen). Het blijft ook aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, op plaatsen van uitzonderlijke drukte en in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek.

TOERISME


Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel "Internationaal".

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN

Er zijn geen beperkingen meer bij de georganiseerde activiteiten.

BETOGINGEN

Betogingen zijn toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers, overeenkomstig het toepasselijke gemeentelijke politiereglement.

BURGERLIJKE HUWELIJKEN, UITVAARTEN, EREDIENSTEN EN CEREMONIES

Er gelden geen specifieke beperkingen meer voor de organisatie van (burgerlijke) huwelijken, uitvaarten, erediensten en ceremonies.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be