naar inhoud

Recreatie en buitenactiviteiten

TOERISME

Niet-essentiële reizen met recreatieve en toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden. Alleen noodzakelijke reizen van en naar België zijn toegestaan. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel "internationaal" van deze FAQ.

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. sportzaal, etc.).


De accommodaties die open blijven, mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.


Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

Zijn picknickplaatsen toegelaten?

Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

SPORTEN

Sportinfrastructuur en -inrichtingen

De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen en sportinfrastructuren open voor:

• groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs ;
• sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar volgens de regels zoals hieronder uitgelegd ;
• trainingen van professionele sporters;
• professionele wedstrijden;
• andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor volwassenen en kinderen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing.


Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen

Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten
doorgaan zonder publiek.

Vanaf 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de Krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

• Aantal deelnemers: Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10
personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
• Locatie:
o Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te
worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te
worden verlucht;
o Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te
worden georganiseerd.

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de Krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

• Aantal deelnemers:
o Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen
(begeleider niet inbegrepen);
o jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen
(begeleider niet inbegrepen);
• Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de Krokusvakantie blijven gelden.

De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.

Trainingen voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,...). In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van vier personen. 

Sportcompetities

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande
toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijkeoverheid.
De kantines zijn gesloten.

Zijn skateparken geopend ?

Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

Mag ik gaan skiën ?

De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.

Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de volgende minimale regels respecteren: 

1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en
duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden
een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere
persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking
van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het
gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het
samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

CULTUUR EN RECREATIE

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn dus gesloten.
In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:
- de buitenspeeltuinen;
- de buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
- de musea
- de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
- de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar, volgens de regels zoals hieronder
uitgelegd.

Voor de inrichtingen (of delen van inrichtingen) die open mogen blijven, moeten de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

De activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;

Vanaf 1 februari 2021 zijn groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector toegelaten, in georganiseerd verband door een club of vereniging, met 10 deelnemers tot 18 jaar. Tijdens de Krokusvakantie (van 13 februari tot en met 21 februari) mogen deze activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar met 25 deelnemers worden georganiseerd.

Voor personen van 13 tot en met 18 jaar moeten de activiteiten verplicht buiten worden georganiseerd. De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen.

De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Repetities met deelnemers vanaf 19 jaar zijn niet toegestaan in groepsverband, ongeacht het
deelnemersaantal.

Bovendien moeten de 7 minimale regels zoals hierboven vermeld gerespecteerd worden.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).


Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.
Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

EVENEMENTEN

Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.
Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden.
Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

BETOGINGEN

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.


In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

VUURWERK

Het gebruik van de volgende pyrotechnische artikelen is verboden, zowel op privaat domein als in de openbare ruimte:
• vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen;
• de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de categorieën T1 en T2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit;
• andere pyrotechnische artikelen van de categorieën P1 en P2 zoals bedoeld in het voormelde koninklijk besluit.


Daarnaast is het verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be