naar inhoud

Recreatie en buitenactiviteiten

TOERISME

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten per wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing, met name de personen die onder hetzelfde dak wonen en hun dezelfde vijf personen met een maximum van 10 personen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar). Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de regels van de sociale bubbel te respecteren. De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

SPORTEN

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

 • maximum met 50 personen ;
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities

Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 100 (200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt; 
 • 200 (400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

 • 100 ( 200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
 • 200 ( 400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?

De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven. De zwembaden zijn verplicht om de gegevens van de bezoekers te registreren met het oog op de contact tracing.

Is de registratie van contactgegevens van de deelnemers verplicht bij een sportwedstrijd- of toernooi?

De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien.

Gezien de aan sportclubs verbonden cafetaria's de regels van toepassing op de horeca dienen te volgen geldt de registratieplicht van klanten ook voor hen.

Zijn pretparken open?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:

 • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
 • met een groep van maximum vijftig personen zijn.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen;
 • 200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen,...) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol? De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?

Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum vijftig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

EVENEMENTEN

Evenementen zijn  toegelaten onder strikte voorwaarden.

Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatscherm worden gebruikt. 

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen 
 • 200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om:
 • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Tot slot mogen evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Eenmalige evenementen

Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

Op de openbare weg:

 • CERM is verplicht
 • Sector- en CERM Protocol van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:

Evenementen tot 200 personen:

 • CERM aanbevolen
 • Acht minimale regels van toepassing.

Evenementen groter dan 200 personen:

 • CERM is verplicht
 • Sector- en CERM Protocol van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mag een traiteur maaltijden aanbieden op een éénmalig evenement?

Ja, dit is toegestaan, indien de regels voor de horeca worden gerespecteerd.

BETOGINGEN

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 200 (400 vanaf 1 september 2020) deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.


In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.


Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

  • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;
  • betogingen;
  • sportcompetities
   o met meer dan 200 deelnemers;
   o of op de openbare weg;

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be