naar inhoud

Dienstverlening

De administraties blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen met inachtneming van de social distance maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.

Zij informeren de bevolking over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online).

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand.


De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regel te volgen van de recepties en banketten zoals hierboven vermeld.


Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Mogen bibliotheken openblijven?

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en zijn publiek toegankelijk met vrije in- en uitloop voor de basisdienstverlening (ontlenen en inleveren). De social distancing maatregelen dienen gerespecteerd te worden. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat de vrije publieke toegang georganiseerd wordt.

"Silent places" voor studenten zonder passende studiefactiliteiten kunnen in de bibliotheken georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen.

Mogen openbare onderzoeken en overlegcommissies plaatsvinden?

Ja, het is toegestaan om opnieuw openbare onderzoeken en overlegcommissies te organiseren in het kader van bouwvergunningen. In deze vergaderingen moeten de hygiënemaatregelen nageleefd worden zoals de ruimtes ventileren, desinfecteren en schoonmaken, etc.

Zijn er specifieke bepalingen met betrekking tot openbare toiletten en hygiëne?

In het kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient hiervoor de nodige hygiënische maatregelen te nemen.

Afval

De verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier, glas, karton en PMD) worden gegarandeerd, tenminste als er voldoende ophaalpersoneel is. Anders zal voorrang worden gegeven aan de inzameling van restafval en organisch afval (met uitzondering van groenafval).

De regeling omtrent de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.
De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling

Zijn de recyclageparken gesloten?

In Diksmuide is het recyclagepark terug open volgens de normale openingsuren.

De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten. De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be