naar inhoud

Dienstverlening

De administraties blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen met inachtneming van de social distance maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.

Zij informeren de bevolking over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online).

Worden burgerlijke huwelijken nog steeds voltrokken?

Ja, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen met respect voor de sociale afstand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.

Mogen bibliotheken openblijven?

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en zijn publiek toegankelijk met vrije in- en uitloop voor de basisdienstverlening (ontlenen en inleveren). De social distancing maatregelen dienen gerespecteerd te worden. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat de vrije publieke toegang georganiseerd wordt.

Zijn er specifieke bepalingen met betrekking tot openbare toiletten en hygiëne?

In het kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient hiervoor de nodige hygiënische maatregelen te nemen.

Afval

De verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier, glas, karton en PMD) worden gegarandeerd, tenminste als er voldoende ophaalpersoneel is. Anders zal voorrang worden gegeven aan de inzameling van restafval en organisch afval (met uitzondering van groenafval).

De regeling omtrent de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.
De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling

Zijn de recyclageparken gesloten?

De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten. De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Het is toegestaan om, indien u alleen, met de mensen met wie u onder hetzelfde dak woont of maximaal 2 andere steeds dezelfde personen gaat wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag ten allen tijde rubberen of latex handschoenen.

Mogen verenigingen afvalophalingen (papierslag) voor het goede doel organiseren?

Ja, in gemeenten waar er geen alternatief is en/of deze werkwijze courant is, is het is toegestaan, maar de social distancing maatregelen moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be