naar inhoud

Opvang en scholen

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Deze inrichtingen zijn geopend.


Vlaanderen:
https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang
https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Fédération Wallonie Bruxelles:
https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettre-votre-enfant-en-creche/


Deutschsprachige Gemeinschaft:

www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus

ONDERWIJS

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht in het onderwijs

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de organisatie van het onderwijs.
• Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus 
• Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291 
• Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus 

Het is belangrijk op te merken dat eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, verplicht is om de mond en deneus te bedekken met een mondmasker in de binnenruimten van scholen en onderwijsinstellingen.

Deze verplichting :

• is niet van toepassing op de kinderen van 12 jaar of ouder die nog niet in het secundair onderwijs gestart zijn;
• is wel van toepassing op de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en al in het secundair onderwijs gestart zijn;
• is niet van toepassing onder de specifieke voorwaarden bepaald door de gemeenschappen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Vragen met betrekking tot de mondmaskerplicht in het onderwijs dienen te worden gericht aan de gemeenschappen

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

De regels met betrekking tot quarantaine kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.
De regels met betrekking tot isolatie kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Kinderopvang: 

Onderwijs:

HOGER ONDERWIJS

  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-universiteiten
  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen

VOLWASSENENONDERWIJS

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be