naar inhoud

Opvang en scholen

Kind en opvang

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. 

ONDERWIJS

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september:
Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291
Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus

In het kader van de leerplicht en het deeltijds kunstonderwijs worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen (het aantal dagen aanwezigheid op school, modaliteiten van het dragen van een mondmasker, externe activiteiten...) door de Ministers van Onderwijs vastgesteld op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan.

Indien er op lokaal niveau bijzondere maatregelen worden genomen, stellen de Ministers van Onderwijs een procedure vast, waarbij het advies van de experten wordt gevraagd en waarbij de bevoegde gemeentelijke overheid en de desbetreffende actoren worden betrokken. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Hoger onderwijs:

Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Volwassenenonderwijs:

De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.
Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de volgende website : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf 

Mogen internaten, opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?

Deze instellingen blijven open en mogen hun activiteiten en lessen hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?

Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

“Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, zoals op verschillende faculteiten het geval is, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de bibliotheken. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bibliotheken is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Wat is de maximale capaciteit van een auditorium of aula?

Vanaf 1 september 2020 mogen maximaal 200 personen een les in een auditorium bijwonen. Deze limiet kan overschreden worden:

1. indien een protocol van de bevoegde overheden een hogere ontvangstcapaciteit voorziet;
2. of wanneer er een toelating is gegeven door de gemeentelijke overheid in akkoord met de bevoegde minister(s) na raadpleging van een viroloog en met in achtneming van het geldende protocol.

De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Mogen de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies de lessen hervatten?

De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Kinderopvang: 

Onderwijs:

HOGER ONDERWIJS

  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-universiteiten
  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen

VOLWASSENENONDERWIJS

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be