naar inhoud

Opvang en scholen

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?


Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.
Voor meer informatie betreffende kinderopvang:


Vlaanderen:
https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang
https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Fédération Wallonie Bruxelles:
https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettre-votre-enfant-en-creche/


Deutschsprachige Gemeinschaft:

www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus

ONDERWIJS

Het hybride systeem van maximum 50% contactonderwijs vanaf de 2de graad in het secundair onderwijs en de code ‘rood’ in het hoger onderwijs wordt verlengd tot minstens 15 januari 2021.


Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de organisatie van het onderwijs.


• Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
• Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291
• Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.

Mogen scholen of derden ook buiten de lesuren initiatieven ondernemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval?

Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de
leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde
ministers van Onderwijs.

Mogen schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs plaatsvinden?

In Diksmuide is er een verbod  op alle indoor buitenschools georganiseerde culturele, sociale en sportactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar. Nu breidt ze dat verbod uit naar personen tot en met 18 jaar. Dit tot zondag 28 februari. Dit om de aantal besmettingen in te perken.

De crisiscel besliste om het burgemeestersbesluit te verlengen maar wel met een versoepeling. Zo zullen georganiseerde buitenschoolse activiteiten in de buitenlucht wel weer mogelijk zijn vanaf de krokusvakantie. Voor de indoor buitenschoolse activiteiten is dat voorlopig nog verboden tot en met 28 februari. Vakantiekampen kunnen wel blijven doorgaan (ook met indooractiviteiten) omdat we dit beschouwen als een alternatief voor de scholen. Het deeltijds kunstonderwijs volgt het besluit en houdt nog tot eind deze maand digitale lessen aan.

Het is een zaak in algemeen belang voor de Diksmuidse bevolking en in het bijzonder voor onze schoolgaande jeugd.  Regulier onderwijs moet kunnen doorgaan. We hopen dat het aantal besmettingen terug onder controle is na de krokusvakantie. De (sport)lessen van het leerplichtig onderwijs mogen zowel binnen als buiten doorgaan in ons sportcomplex.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Kinderopvang: 

Onderwijs:

HOGER ONDERWIJS

  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-universiteiten
  • https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen

VOLWASSENENONDERWIJS

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be