naar inhoud

Ondernemingen

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie. Tijdens deze nieuwe fase van het afbouwen van de maatregelen mag het geheel van de economische activiteiten terug worden hernomen, met uitzondering van de diegenen die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid. Telewerk blijft aanbevolen.

Transacties op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

Algemeen

Alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;
 • de fitnesscentra;
 • de tatoeage- en piercingsalons;
 • De casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.

Voor bovenstaande ondernemingen zijn diensten aan huis eveneens niet toegelaten.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met uitzondering van contactberoepen)

De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden:

 • Het ontvangen van klanten volgens deze modaliteiten:
  • 1 klant per 10m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, met uitzondering van winkels met oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
  • Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukens), deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen;
  • De onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
 • Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentra, met name de limiet voor de duur van het winkelen (30min).

Klanten
Ook als klant gelden er een aantal restricties:

 • Er wordt individueel gewinkeld behalve in geval van een afspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
 • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel, behalve in geval van een afspraak;
 • Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen.

Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Contactberoepen: schoonheidssalons, niet-medische pedicure zaken, nagelsalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons.


Voor deze ondernemingen zijn de volgende modaliteiten van toepassing:

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
 • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk;
 • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd;
 • Er dient een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost te worden bewaard.
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • Het dragen van mondmaskers of elk alternatief in stof in de vestiging door het personeel en de consumenten is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • Handhygiënegel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging;

Kapsalons kunnen in principe maar één klant per 10 m² ontvangen. Omdat kappers hun dienstverlening in verschillende stappen organiseren (bv. haar kleuren, permanent), gedurende dewelke de klanten elk over een individuele plaats beschikken kan er een zekere flexibiliteit worden geboden aan de kappers met betrekking tot het toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon. Om van deze regel af te wijken echter moeten de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief.

Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bovenvermelde ondernemingen volgen de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Als deze prestaties aan huis worden geleverd, mag de dienstverlener enkel aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is, het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?

Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

Mogen groothandelsmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (voegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge,…)?

Ja, de social distance maatregelen worden maximaal gerespecteerd.

Mogen zonnecentra openen?

De zonnecentra mogen openen. De hygiënische maatregelen schrijven voor dat er individuele cabines gebruikt worden, met slechts 1 persoon per cabine, die gedesinfecteerd wordt na gebruik.

Mogen ondernemingen die massagediensten aanbieden (therapeutische massages, shiatsu, sportieve massages, reflexologie, etc.) openen?

Nee, deze mogen nog niet openen in het kader van fase 2, net als tijdens de vorige fase van afbouw van de maatregelen. Op vraag van de experten zal het verbod voor het openen van massagesalons verder behouden blijven tijdens deze fase van de afbouw. Masseren vormt op dit moment nog een te groot sanitair risico.

Voor deze ondernemingen zal er, zoals aangekondigd door de nationale veiligheidsraad van 6 mei, overleg met de sector plaatsvinden om te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden zij kunnen geopend worden.

Ambulante activiteiten

Een individuele ambulante activiteit (zowel voedings- als niet-voedingsgerelateerd) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats (of het gebruikelijke traject) mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Wat betreft markten:

 • Alle markten met meer dan 50 kramen zijn verboden.
 • Markten met 50 of minder kramen, die op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) georganiseerd worden, kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het gaat hier niet over een brocante- of rommelmarkt.
 • Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel zodat er geen besmetting via druppels en aerosoldeeltjes zou kunnen plaatsvinden. Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er worden geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten aangeboden.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
 • Er wordt niet meer tijd genomen dan noodzakelijk en gebruikelijk om boodschappen te doen.

Horeca

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek. Voor wat betreft de restaurants zijn enkel maaltijdleveringen en maaltijden om mee te nemen (take-away) toegestaan tijdens de gebruikelijke openingsuren. Indien klanten buiten moeten wachten dienen de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.

De hotels en aparthotels mogen openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes en mag niet gebruikt worden.

Voor wat betreft een foodtruck, kippenkraam, ijskraam,… een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats (of gebruikelijke traject) mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid. Markten blijven verboden of binnen het kader van een toegestane markt (zie voorwaarden in het hoofdstuk ambulante activiteiten hierboven).

Economie, werk en vrije beroepen

De algemene principes zijn de volgende:
Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
 • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Bovenvermelde maatregelen worden ook toegepast bij het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
  en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

Voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten:
Deze ondernemingen en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Wie, buiten de werknemers, mag zich op het terrein van een onderneming bevinden? 

Op publiek toegankelijke plaatsen binnen ondernemingen die niet tot de essentiële sectoren behoren, kan het publiek toegang krijgen met inachtneming van de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming van toepassing in het bedrijf.

Op publiek toegankelijke plaatsen binnen ondernemingen die tot de essentiële sectoren behoren, kan het publiek toegang krijgen mits de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming van toepassing in het bedrijf, in de mate van het mogelijke worden nageleefd.

Op de publiek toegankelijke plaatsen die tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, wordt de toegang van het publiek georganiseerd om in de mate van het mogelijke de social distance regels toe te passen.

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan bedrijven in cruciale sectoren?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat in principe niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 is verruimd naar de organisaties die enerzijds erkend zijn door de bevoegde overheid voor wat betreft hulp en zorg aan oudere personen, opvang en huisvesting van oudere personen en die anderzijds onder de private commerciële sector vallen en dit voor de periode gaande van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.

De verplaatsingen van vrijwilligers naar een organisatie die deel uitmaakt van een cruciale sector of een essentiële dienst zijn toegelaten met inbegrip van verplaatsingen tussen thuis en de plaats van de activiteit.

Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

DIENSTEN AAN HUIS VOOR PARTICULIEREN

Ondernemingen mogen diensten aan huis voor klanten aanbieden met uitzondering van masseurs/masseuses. 

Alle andere diensten aan huis mogen wel aangeboden worden zoals bijvoorbeeld huishoudhulp, ramenwassen, schoorsteenvegen, de technische controles van installaties, de huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, de opmaak van een EPC-certificaat, privé muzieklessen, …

De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance maatregelen die van toepassing zijn in hun sector.

Voor wat betreft de schoonheidsspecialist(e), gespecialiseerd voetverzorger, manicure, kapper en barbier, tatoeëerder en piercer, om deze diensten aan huis te leveren moeten zij de volgende voorwaarden respecteren:

 • de dienstverlener mag slechts aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Het dragen van een mondmasker (of elk alternatief in stof) is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

Voor wat betreft bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenshuis:

 • Dringende herstellingen moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden worden toegepast;
 • Een niet-dringende herstelling of verbouwingswerken moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

Is de verkoop of verhuur van vastgoed zonder immomakelaar toegestaan?

Ja, dit is toegestaan volgens dezelfde preventiemaatregelen die van toepassing zijn voor de immosector.

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Omwille van de onmogelijkheid om de social distance maatregelen te kunnen respecteren, zijn deze activiteiten niet toegestaan.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be