naar inhoud

Algemeen

Vanaf wanneer zijn de maatregelen die aangekondigd zijn op de NVR van 13 mei van toepassing? Tot wanneer?

De maatregelen zijn van toepassing vanaf 18 mei 2020. 


Het geheel van de maatregelen is van kracht tot en met 7 juni 2020 met uitzondering van:

 • Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020;
 • Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020;
 • Er zullen geen beroeps- en amateursportcompetities plaatsvinden tot en met 31 juli 2020;
 • Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden tot en met 30 juni 2020.

De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

Wat gebeurt er als je de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Sociale contacten

Beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden zijn mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag vanaf zondag 10 mei maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de 4 grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
 • In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken om een ander huishouden te bezoeken. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

Het is ieders verantwoordelijkheid om deze beperkte sociale contacten op een correcte manier toe te passen.

Ik woon alleen. Wie mag ik uitnodigen of bezoeken?

Als alleenstaande kan je vier andere alleenstaanden uitnodigen (of bijvoorbeeld 2 koppels zonder kinderen of een gezin van 4). Deze personen verbinden er zich samen toe om enkel elkaar te zien. Deze personen vormen zo samen een nieuwe sociale bubbel. Het is dus niet mogelijk om de ene dag af te spreken met deze bubbel, en een andere dag met mensen uit een andere bubbel.

De sociale bubbel moet niet altijd tegelijk samenkomen, maar wel altijd beperkt zijn tot de personen uit dezelfde sociale bubbel . Het is dus mogelijk om met twee personen van deze sociale bubbel af te spreken.

Het belangrijkste is dat iedereen van deze sociale bubbel zijn contacten beperkt tot deze personen.

De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen personen van een verschillend huishouden. Als je een terras of tuin hebt, spreek je best buiten af. Er is uiteraard geen bezoek mogelijk als iemand van deze personen ziek is.

Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?

Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…).

Maken de twee personen waarmee ik ga sporten deel uit van mijn sociale bubbel?

Deze personen tellen niet mee in de sociale bubbel van het huishouden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld te gaan wandelen met twee steeds dezelfde personen (met respect voor de fysieke afstand) en thuis vier andere, maar steeds dezelfde mensen ontvangen.

Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is aanbevolen dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te verblijven tijdens de quarantaine. Buitenlandse studenten die hun lessen moeten hervatten mogen zich naar hun kot begeven.

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner of kinderen in het kader van co-ouderschap?

Je partner bezoeken of kinderen in functie van het co-ouderschap bezoeken is een toegestane verplaatsing.

Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Alle verhuizingen zijn toegestaan.

Uithuiszettingen

De gewesten hebben beslist voorlopig de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten.

Zijn groepsactiviteiten van jeugdbewegingen toegestaan?

Nee.

Crisisbeheer voor milieu- en gezondheidszorg 

Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het beheer van milieu- en gezondheidscrises, kan elke eigenaar zich op zijn terrein verplaatsen om te voldoen aan de verplichtingen die op hem rusten op het gebied van de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, in het bijzonder zoals vastgelegd in de Ordonnantie van 19/11/1987.

Bijkomende informatie

Federaal:

Vlaams Gewest:

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be