naar inhoud

Ondersteuning van het bedrijfsleven tijdens Corona

Lockdown voor restaurants: hoe zit het met maatregelen voor de betrokken handelaars 

het nemen van dergelijke, vergaande beslissingen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Daarom heeft de ministerraad al op 6 maart 2020 tien maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn :

  • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  • Betalingsplan btw
  • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/ versterkt worden.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Voor up-to-date informatie over maatregelen voor bedrijven surf je best naar: https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Daar wordt alle informatie actueel en uitgebreid weergegeven. 

Via https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie kan je ook meer informatie aanvragen. Je kan er je naam en e-mailadres achterlaten als je wil vernemen wanneer de corona hinderpremie kan aangevraagd worden. Daarmee zal je een melding krijgen zodra je de premieaanvraag kan doen.