naar inhoud

Echtscheiding

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen :

  • echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

 

 

 

Voorwaarden

  • Bij een echtscheiding onderlinge toestemming moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.
  • Bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Afhandeling

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank.

Na de vereiste beroepstermijn stuurt de griffie van de rechtbank de echtscheidingsvonnis naar het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Het vonnis wordt binnen de maand daar overgeschreven in de lopende registers van echtscheidingen. Er wordt een randmelding gemaakt van de ontbinding van het huwelijk in de rand van de huwelijksakte.

Dit gemeentebestuur verwittigt de dienst burgerzaken van de woonplaats van beide partijen en de griffie van de overschrijving. De toezending door de griffie en de overschrijving zijn aan tijd gebonden.

Een echtscheidingsakte krijg je bij de dienst burgerzaken (waar het vonnis of arrest werd overgeschreven)

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over een ontbinding in België van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis/arrest naar de Burgerlijke Stand van Brussel verstuurd. Zijn schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand.

E-loket

  • Echtscheiding van een ander persoon - aanvraag uittreksel

    Formulier
  • Echtscheiding van je eigen - aanvraag uittreksel

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten