naar inhoud

Echtscheiding

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen :

 • echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

 

 

 

Voorwaarden

 • Bij een echtscheiding onderlinge toestemming moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.
 • Bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Afhandeling

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank.

Na de vereiste beroepstermijn van 1 maand wordt de echtscheiding automatisch doorgevoerd in het rijksregister.

 

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over een ontbinding in België van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis/arrest naar de Burgerlijke Stand van Brussel verstuurd. Zijn schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand.

E-loket

 • Bewijs van echtscheiding - meteen in je mailbox

  eID
 • Echtscheiding van een ander persoon - aanvraag uittreksel

  Formulier
 • Echtscheiding van je eigen - aanvraag uittreksel

  Formulier