naar inhoud

Afwijking wekelijkse rustdag

Stad Diksmuide is erkend als toeristisch centrum door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit maakt de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons mogelijk. Wel is het verplicht om minstens één vaste wekelijkse rustdag te houden.

Uitzonderingen

Handelaars kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard zoals een braderij, avondmarkt, feestdag, solden, dag van de klant, beurs, enz.

Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied van Diksmuide.

Meer info

Hiernaast vind je het overzicht van de tot nu toe goedgekeurde afwijkingen voor 2020.