naar inhoud

Meerjarenplan 2020-2025

De beleids- en financiële planning werd opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt immers de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Nieuw vanaf 2020 is dat het meerjarenplan niet langer afzonderlijk is voor stad en OCMW, maar wel een geïntegreerd plan is van beide samen. 

Publicatiedatum: 2/12/2019
Publicatiedatum eerste wijziging: 30/06/2020                                                              
Publicatiedatum tweede wijziging: 4/01/2021
Publicatiedatum tweede wijziging – addendum: 28/01/2021
Publicatiedatum derde wijziging: 2/09/2021
Publicatiedatum vierde wijziging: 3/12/2021
Publicatiedatum vijfde wijziging: 22/12/2022

Publicatiedatum zesde wijziging: 20/12/2023

Voorbereiding

Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

De kwaliteit van het meerjarenplan wordt in grote mate bepaald door het interne planningsproces. Het planningsproces biedt ons de kans om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en maatregelen te nemen die nodig zijn om een antwoord te bieden op de lokale maatschappelijke behoeften en uitdagingen.

 

Intern planningsproces

Voor het interne planningsproces zelf legt de regelgeving geen regels op, maar dit proces verliep zowel top-down als bottom-up en in samenwerking tussen de administratie en de politici.

Bovendien moesten we ervoor zorgen dat lokale belanghebbenden of adviesraden voldoende konden participeren in het planningsproces. Het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de administratieve voorbereiding van het meerjarenplan, is de integrerende factor die alle input bundelde in één coherent geheel. Daarnaast houdt de meerjarenplanning rekening met de specifieke (lokale) context.