naar inhoud

Openbaarheid van bestuur

De stad informeert je actief

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht de bevolking te informeren. Ook de stad Diksmuide moet jou zo goed mogelijk informeren over het stadsbeleid. We doen dit onder andere via ons stadsmagazine Yzersterk, onze website, brochures, de socialemediakanalen, aan het loket of per telefoon.

Jij mag documenten inzien

 Je kan zelf aan de stad toegang tot documenten vragen. Je mag:

 • een document inkijken
 • uitleg vragen over een document
 • een afschrift vragen van een document 

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar, maar er zijn uitzonderingen om bepaalde belangen te beschermen.

Aanvraagprocedure 

Via welk kanaal?

 • Per brief aan de algemeen directeur
 • via e-mail
 • via een online formulier
 • ter plaatse op het stadhuis

Wat moet in de aanvraag staan?

 • je naam en postadres
 • waarover gaat je aanvraag gaat 
 • welke documenten en op welke manier wil je de documenten zien:
  • inzage in de documenten
  • uitleg bij de documenten
  • een afschrift of kopie

Als je algemene documenten opvraagt, moet je geen belang aantonen. Als je documenten opvraagt van persoonlijke aard, die niet over jezelf gaan, moet je wel belang aantonen.

Binnen 20 kalenderdagen na de ontvangst krijg je schriftelijk een antwoord. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als de dienst de aanvraag moeilijk tijdig kan toetsen aan de uitzonderingen. Deze verlenging moet gemotiveerd worden. Indien je geen toegang krijgt, kan je in beroep gaan.

Meer info

Surf naar www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur voor meer info over

 • de aanvraag- en beroepsprocedure
 • de uitzonderingen
 • de regelgeving

E-loket

 • Openbaarheid bestuursdocumenten - aanvraag inzagerecht

  Formulier