naar inhoud

Adreswijziging (aangifte)

Als je verhuist, dan moet je je nieuwe adres binnen 8 werkdagen melden bij de dienst burgerzaken. Ook als je binnen dezelfde gemeente/stad verhuist, dan moet je dit melden.

Voorwaarden

Je moet effectief wonen op het nieuwe adres om de adreswijziging te kunnen doorgeven.

Hoe aanvragen

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

  • Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres woont. Na deze controle word je ingeschreven op het nieuwe adres.
  • Van zodra je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart

      

Bekijk ook

Adreswijziging na controle politie

E-loket

  • Adreswijziging - verhuis binnen de gemeente - aangifte

    Formulier