naar inhoud

Budget stad

Sinds de invoering van het gemeentedecreet gebruiken we het woord ‘begroting’ niet meer maar spreken we over het ‘budget’. In de gemeentefinanciën ligt de klemtoon op een meerjarenplanning, die geldt voor de volledige legislatuur. De jaarlijkse actualisatie daarvan is het ‘budget’. Het budget is dus een raming van alle ontvangsten en uitgaven van een stad/gemeente voor één dienstjaar. Dit is de dagdagelijkse begroting met aandacht en zorg voor een goede basisdienstverlening. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van Diksmuide.