naar inhoud

OCMW

Het budget is de concretisering van het meerjarenplan dat voor elk boekjaar wordt opgemaakt.

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota bevat o.a. de doelstellingennota, het doelstellingenbudget en de financiële toestand. De belangrijkste onderdelen van de financiële nota zijn het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

Tijdens het lopende werkjaar kan het budget aangepast worden d.m.v. een budgetwijziging of een interne kredietaanpassing.