naar inhoud

Schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

boeken en appels

De schooltoeslag is een financiële tussenkomst ter ondersteuning van de schoolkosten voor kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Voorwaarden

  • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap).
  • Je kind is voldoende aanwezig op school.
  • Je gezin voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Hoe aanvragen

De schooltoeslag wordt automatisch onderzocht door jouw uitbetaler van het Groeipakket.

Als je recht hebt krijg je de toeslag ten laatste eind december.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag maar heb je eind december nog niets ontvangen, of heb je andere vragen?

Neem contact op met je uitbetaler van het Groeipakket. Je uitbetaler kan je vinden op https://groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler.

Je kan ook langskomen bij een maatschappelijk werker in het Sociaal Huis, we kijken wat we voor jou kunnen doen.