naar inhoud

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

logo welzijnszorg

Het Sociaal Huis werd geselecteerd door Welzijnszorg om samen met een school het traject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' te bewandelen.

Voor schooljaar 2019-2020 krijgt het Sociaal Huis de kans om een school te ondersteunen in het ontwikkelen en uitrollen van een armoede- en kostenbeleid. Ook na de looptijd van het project blijft het Sociaal Huis aanspreekpunt en ondersteuner van de school.

Het traject is volledig op maat. Via ‘een schoolfoto’ (nulmeting) krijgen we samen zicht op sterke en minder sterke punten van de school.

De school bepaalt vervolgens zelf op welke domeinen prioritair worden ingezet.

De verschillende domeinen die gescreend zullen worden zijn:

  1. Een doordachte en gedragen visie op armoede
  2. Goede communicatie met ouders
  3. Een gezond kostenbeleid
  4. Participatie van allé leerlingen
  5. Een duidelijke procedure voor het innen van een transparante schoolrekening
  6. Een goed werkend, transparant solidariteitsfonds

Tijdens het eerste jaar worden vaak een aantal quick wins uitgevoerd om dan in het tweede jaar een effectief plan uit te rollen.

Er wordt hierbij zowel ingezet op preventief werken, waarbij bv. samen nagegaan wordt op welke manier jullie omgaan met de verschillende kostenposten voor de leerlingen en hoe er omgaan wordt met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties. Daarnaast gaat er ook aandacht naar het curatief aspect zoals bv. sociale invordering.

Tijdens het traject worden alle belangrijke actoren in de school en schoolomgeving betrokken. Zo worden de acties gedragen door alle betrokkenen

Meer info

Interesse in wat het Sociaal Huis voor jouw school kan betekenen?

Neem dan zeker contact op!

Meer informatie over het project kan je terugvinden op https://www.aanpakschoolfacturen.be/