naar inhoud

Lokaal Overleg Kinderopvang

LOK

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, of kortweg LOK, is een stedelijke adviesraad die aan de start van een nieuwe bestuursperiode moet worden samengesteld.

Aan het LOK kunnen zowel de aanbieders van kinderopvang als een vertegenwoordiging van de gebruikers van kinderopvang deelnemen. Geïnteresseerden kunnen mee overleggen en het beleid adviseren rond het thema kinderopvang.

Doe je in Diksmuide beroep op kinderopvang? Heb je behoefte aan kinderopvang? Ben je als ouder sterk geïnteresseerd in dit thema? Ligt kinderopvang je nauw aan het hart? Stel je dan kandidaat om lid te worden! We denken hierbij aan individuele (groot-)ouders, bedrijven, werkgevers.

Als officiële adviesraad moet het Lokaal Overleg Kinderopvang uit leden van een verschillend geslacht bestaan (doch maximaal 2/3 leden van hetzelfde geslacht). Dus deze oproep geldt zowel voor mama's als voor papa's! 

Hoe aanvragen

Dien je kandidatuur in voor 10 juni

Meer info

jeugddienst

Koning Albertstraat 24

8600 Diksmuide

051 79 32 73

marijke.van.rintel@diksmuide.be

Openingsuren & contact

Jeugddienst

Tel.
051 79 32 70
e-mail
jeugd@diksmuide.be
Vandaag gesloten