naar inhoud

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Je kunt het retributiereglement downloaden via de rechterbalk van deze pagina. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019.