naar inhoud

Verkiezingen 2024 - Registreren als EU-onderdaan

De volgende Europese verkiezingen worden georganiseerd op 9 juni 2024.

Iedere onderdaan uit een lidstaat van de Europese Unie die verblijft in België, kan vanaf de leeftijd van 15 jaar een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen.

Meer info over het stemrecht en verkiesbaarheidsrecht van EU-burgers leest u op www.europeanelections.belgium.be

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;

Om te mogen stemmen, moet u op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.

2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;

3. Om te mogen stemmen, moet u minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezing;

4. Over stemrecht beschikken;

5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Aanvraag kan via inschrijving.verkiezingen.fgov.be of aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Hoe aanvragen

Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken. Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd, zal u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om in 2024 te gaan stemmen. U zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Reeds in 2014 of 2019 ingeschreven als kiezer?

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet u het formulier online invullen via  www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of het ingevulde formulier afgeven in het stadhuis of het ingevulde formulier per post opsturen naar volgend adres: Dienst Burgerzaken, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide.