naar inhoud

Verkiezingen 2024 - Registreren als EU-onderdaan

De volgende Europese verkiezingen worden georganiseerd op 9 juni 2024.

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Voorwaarden

  • U bent onderdaan van een EU-lidstaat

Dit wil zeggen dat u de nationaliteit van één van de volgende landen heeft : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

  • U bent minstens 18 jaar op 9 juni 2024
  • U bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 9 juni 2024
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de stad Diksmuide op uiterlijk 1 maart 2019

Hoe aanvragen

Als u zich wil inschrijven voor de Europese verkiezingen moet u voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken. Dit kan op één van volgende manieren:

  1. Aan het loket: ga persoonlijk met uw identiteitskaart naar de dienst burgerzaken om het formulier in te vullen en te ondertekenen
  2. Per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: Burgerzaken, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide.
  3. Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar burgerzaken@diksmuide.be

Het gemeentebestuur onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden. Als uit deze controle blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Goed om te weten

  • Als u éénmaal ingeschreven bent als kiezer, bent u verplicht om te gaan stemmen.
  • Indien u zich al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet u zich niet opnieuw inschrijven. U krijgt dan automatisch uw oproepingskaart per post toegestuurd.

Kostprijs

Gratis

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur