naar inhoud

Jaarrekening 2017

De gemeenteraad keurde op 28 mei 2018 de jaarrekening 2017 goed. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • exploitatie-uitgaven: 20,7 miljoen euro;
  • exploitatie-ontvangsten: 25,4 miljoen euro;
  • investeringsuitgaven: 8,9 miljoen euro;
  • investeringsontvangsten: 2,8 miljoen euro;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 4,7 miljoen euro;
  • autofinancieringsmarge: 3,6 miljoen euro;
  • openstaande schuld eind 2017: 14,25 miljoen euro.

Bekijk ook

In de bijgaande documenten geven we je alle cijfers en een presentatie (zie pdf’s in de rechterkolom op deze webpagina).

  1. Budgetwijzigingen 1 en 2 onder budget stad 2018
  2. Budget 2019