naar inhoud

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (R.U.P.) is de “opvolger” van het Bijzonder Plan van Aanleg. Een R.U.P. geeft uitvoering aan een Ruimtelijk Structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften
  • waaraan huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Door de stad worden gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Ook de provincie en het gewest maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De documenten die tijdens de lopende planprocedure openbaar gemaakt worden, vind je in de rechterbalk van deze pagina. 

De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd de start- en procesnota goedgekeurd. Hierover wordt nu een publieke raadpleging en participatiemoment georganiseerd.

Plan_ID  NAAM Publieke raadpleging Publiek participatiemoment
RUP_32003_214_00015_00001 RUP Sport en Recreatie Keiem 01/06/2022 – 30/07/2022 13/06/2022 (18u00-20u00) in OC De Kring, Keiemdorpstraat 87 8600 Keiem

PRUP herziening kleinstedelijke gebied

De stad Diksmuide en de provincie West-Vlaanderen maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van het kleinstedelijk gebied Diksmuide. Met dit planproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied.

De digitale toelichting over dit PRUP kun je hier bekijken.