naar inhoud

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (R.U.P.) is de “opvolger” van het Bijzonder Plan van Aanleg. Een R.U.P. geeft uitvoering aan een Ruimtelijk Structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften
  • waaraan huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Door de stad worden gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. Ook de provincie en het gewest maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De documenten die tijdens de lopende planprocedure openbaar gemaakt worden, vind je in de rechterbalk van deze pagina. 

Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures