naar inhoud

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is de 'opvolger' van het bijzonder plan van aanleg, en geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften;
  • waaraan huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden;
  • ...

Zowel de stad, de provincie als het gewest maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op. 

GEMEENTELIJKE RUP'S

  • RUP Sport en Recreatie Keiem

De documenten die tijdens de lopende planprocedure openbaar gemaakt worden, vind je in de rechterbalk van deze pagina. 

Plan_ID  NAAM Procesverloop
RUP_32003_214_00015_00001 RUP Sport en Recreatie Keiem Scopingnota

PROVINCIALE RUP'S

  • PRUP herziening kleinstedelijk gebied

De provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van het kleinstedelijk gebied Diksmuide. Met dit planproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied.

Het procesverloop van deze planprocedure kun je hier volgen.