naar inhoud

Hulp nodig? Stedelijke infopunten

Hulp en vragen bij het organiseren van activiteiten? Informeer bij volgende diensten

Sport
Voor sport- en recreatieve activiteiten
Sporthal De Pluimen
051 79 33 02
sportdienst@diksmuide.be
www.Diksmuide.be/sport

Cultuur, erfgoed en evenementen
Voor sociaal-culturele activiteiten
CC Kruispunt
051 79 32 50 of 051 79 30 60
info@cckruispunt.be
meldingsfiche@diksmuide.be 

Jeugd
voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt
051 79 32 70
jeugddienst@diksmuide.be 

Welzijn en senioren
voor alles wat senioren aanbelangt en voor organisaties die gelijke kansen willen bevorderen
Sociaal Huis
051 79 37 00
sociaal.huis@diksmuide.be

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar