naar inhoud

Verenigingswerk

Begeleiders van activiteiten, lesgevers, animatoren, verstrekkers van lezingen en opleidingen, scheidsrechters, seingevers en nog meer helpende handen kan je sinds kort vergoeden via het statuut verenigingswerk. Onder een aantal voorwaarden zijn deze diensten vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Voor wie

 • Verenigingen, clubs en openbare besturen
 • Je bent een vereniging zodra je met twee of meer mensen samen iets organiseert (denk aan oudercomités, buurtcomités enzovoort)

Wie mag je engageren?

 • Enkel werknemers die minimaal 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep, gepensioneerden. Werklozen mogen niet bijklussen.
 • Combinatie met vrijwilligerswerk met onkostenvergoeding is niet mogelijk

Voorwaarden

Welke activiteiten?

Niet-commerciële activiteiten die op de lijst van toegelaten activiteiten staan.

Enkele voorbeelden

 • sportlesgevers, scheidsrechters,..
 • het geven van opleidingen, lezingen, presentaties
 • hulp bij het opstellen van nieuwsbrieven en websites, occasionele administratieve taken
 • animatoren, leiders
 • begeleiders van (kunst)activiteiten
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school of van het oudercomité of de ouderraad

Limieten? 

 • 6.000 euro per jaar en maximaal 500 euro per maand, verplaatsings- en andere onkosten inbegrepen.

Verplichtingen?

 • Registratie via een online tool op www.verenigingswerk.be.
 • Verzekering en samenwerkingsovereenkomst (type dienst, duurtijd, vergoeding) afsluiten

Hoe aanvragen

Registreren doe je via www.bijklussen.be > verenigingswerk

Meer info

Het statuut verenigingswerk is een onderdeel van de nieuwe regeling rond bijklussen: een extraatje dat je bijverdient met verenigingswerk, een activiteit voor een openbaar bestuur, een klus voor een andere burger of een bijverdienste voor een erkend deeleconomieplatform.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

Tel.
051 79 32 50
e-mail
info@cckruispunt.be