naar inhoud

Verkiezingen 2019 - stemmen via volmacht

Je kan op zondag 26 mei niet persoonlijk gaan stemmen?

Omdat deelname aan de stemming verplicht is, kan je in dat geval iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Je moet dan wel de situatie die je weerhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest, en een volmachtformulier invullen.

Voor wie

Je kan volmacht geven aan een andere Belgische kiezer naar keuze. Dit hoeft geen familielid zijn. Iedere kiezer kan slechts 1 volmacht krijgen.

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jezelf stemgerechtigd bent.

Voorwaarden

In welke gevallen kan je een volmacht geven?

Reden afwezigheid? Welk attest hebt je nodig? Wie levert dit attest af?
Ziekte / handicap Medisch attest Jouw geneesheer

(Deze mag zelf geen kandidaat zijn)

Beroepsredenen (zowel binnen-als buitenland) Attest van jouw werkgever

Zelfstandigen: bewijs van zelfstandig beroep en attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Jouw werkgever

Dienst burgerzaken

Jij of een lid van jouw gezin is schipper, marktkramer of kermisreiziger Bewijs van woonst van de betrokken persoon, met vermelding van het beroep Dienst burgerzaken
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, …) Attest van vrijheidsbeneming De directie van de instelling
Geloofsovertuiging Attest geloofsovertuiging De desbetreffende religieuze overheid
Studieredenen Studieattest De directie van uw onderwijsinstelling
Vakantie/privéredenen in het buitenland Attest tijdelijk verblijf in het buitenland.

Dit kan enkel verkregen worden mits voorlegging van bewijsstukken voor uw verblijf in het buitenland.

Dienst burgerzaken

Hoe aanvragen

Je vult het volmachtformulier in en die wordt ondertekend door de volmachtgever en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen op het stembureau vermeld op jouw oproepingsbrief en geeft daar volgende documenten af aan de voorzitter:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;
  • het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (bv. medisch attest, attest burgemeester,...);
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever.
  • jouw eigen oproepingsbrief;
  • jouw identiteitskaart.

Afhandeling

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. De locatie staat vermeld op de oproepingsbrief. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Uitzonderingen

Wat als je te laat bent om dit te regelen?

Je kan aan een familielid of vriend vragen om op de dag van de verkiezingen naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

  • het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen (bv. doktersattest, attest van dringende oproep werkgever, …);
  • een brief waarin je die reden uiteenzet en die je ondertekent.
  • jouw oproepingsbrief