naar inhoud

Verkiezingen 2019 - algemene info

Verkiezingen: algemene info

In België geldt een opkomstplicht. Indien je kiesgerechtigd bent, ben je ook verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Indien je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan een andere kiezer in jouw naam stemmen.

Kiezerslijsten zijn niet ter inzage, maar elke inwoner kan bij de dienst burgerzaken nagaan of hij/zij erin is opgenomen

Overzicht verkiezingen in België:

De verkiezingen die doorgaan in België zijn:

Om de 5 jaar:

 • Europese verkiezingen
 • federale verkiezingen:
   • de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)
 • regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's:
   • het Vlaams Parlement
   • het Waals Parlement
   • het Parlement van de Franse Gemeenschap
   • het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
   • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Om de 6 jaar:

 

Europese verkiezingen

Bij de Europese verkiezingen in België worden er nieuwe leden aangeduid voor het Europees Parlement. De verkiezingen voor dit parlement in België worden georganiseerd door de federale overheid.

Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen.

Federale verkiezingen

Bij de federale verkiezingen worden er nieuwe leden aangeduid voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat. In de kamer worden alle leden rechtstreeks verkozen. De Senaat wordt niet meer rechtstreeks verkozen, maar wordt een "ontmoetingsplaats" van de deelstaten.

Provinciale verkiezingen

De provincieraden worden samen met de gemeenteraden vernieuwd op de tweede zondag van oktober.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Bij deze verkiezingen worden de Belgische gemeenteraden verkozen en vallen samen met de provincieraadsverkiezingen en de districtraadsverkiezingen in Antwerpen. Elke gemeenteraad wordt verkozen via het systeem Imperiali.

Voorwaarden

*Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde)

*Stemrecht voor niet-Belgen

Als buitenlander in België kun je onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan bepaalde verkiezingen:

  • De gemeenteraadsverkiezingen (en stadsdistrictraadsverkiezingen in stad Antwerpen)
  • De Europese verkiezingen (als je de nationaliteit hebt van één van de landen van de Europese Unie):
   • ofwel stem je in jouw land van herkomst
   • ofwel schrijf je je in op de kiezerslijst van jouw gemeente (je mag dan enkel stemmen op de Belgische lijsten).

Niet-Belgen (binnen of buiten de Europese unie) mogen dus niet deelnemen aan:

 • de federale verkiezingen
 • de regionale verkiezingen
 • de verkiezingen voor de provincieraad
 • en de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in Voeren en in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen. Zodra hij echter dat stemrecht heeft verkregen, is hij ook verplicht te gaan stemmen.

Wil je als buitenlander deelnemen aan bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn:
  • in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (uw hoofdverblijfplaats)
  • en op de kiezerslijst.

Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

Hoe aanvragen

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen en tijdig indienen. Dat formulier kun je gratis verkrijgen bij jouw gemeentebestuur.

De inschrijving blijft geldig voor de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wens je niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer.

Meer info

Meer uitleg over deze verkiezingen kan u terugvinden op www.ibz.rrn.fgov.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur