naar inhoud

Jaarrekening OCMW 2016

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 28 augustus 2017 de jaarrekening 2016 goed. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd en geëvalueerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • Budgettair resultaat 2014: 872.595 euro;
  • Resultaat op kasbasis 2014: 5.788.471 euro;
  • Autofinancieringsmarge 2014: 607.907 euro;
  • Overschot op de staat van de opbrengsten en kosten 2014: 602.841 euro.

Bekijk ook

In bijgaande document geven we je alle cijfers (zie pdf in de rechterkolom op deze webpagina).