naar inhoud

Jaarrekening OCMW 2015

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 27 juni 2016 de jaarrekening 2015 goed. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd en geëvalueerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • Budgettair resultaat 2014: 1.314.554 euro;
  • Resultaat op kasbasis 2014: 4.908.376 euro;
  • Autofinancieringsmarge 2014: 762.458 euro;
  • Overschot op de staat van de opbrengsten en kosten 2014: 1.034.036 euro.

Bekijk ook

In bijgaande document geven we je alle cijfers (zie pdf in de rechterkolom op deze webpagina).