naar inhoud

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015

De gemeenteraad keurde op 20 juni 2016 de jaarrekening 2015 goed. In deze jaarrekening wordt er over het gevoerde beleid gerapporteerd.

We geven vooreerst enkele kerncijfers mee:

  • exploitatie-uitgaven: 19,1 miljoen euro;
  • exploitatie-ontvangsten: 27,7 miljoen euro;
  • investeringsuitgaven: 7,1 miljoen euro;
  • investeringsontvangsten: 4,4 miljoen euro;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 7,6 miljoen euro;
  • autofinancieringsmarge: 7,3 miljoen euro;
  • openstaande schuld eind 2015: 15,1 miljoen euro.

Bekijk ook

In de bijgaande documenten geven we je alle cijfers en een presentatie (zie pdf’s in de rechterkolom op deze webpagina).