naar inhoud

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet langer van een bouw- of milieuvergunning. Ze werden gebundeld in één omgevingsvergunning met één procedure en één beslissing. Dit betekent een vereenvoudiging van de procedure. Administratief gezien bestaan de twee luiken bouwen en milieu nog steeds. Op deze pagina spitsen we toe op milieu. Wil je een tuinhuis plaatsen, huis bouwen, ... dan vind je alle informatie over bouwen op deze pagina. Heeft je dossier zowel een bouw- als een milieuluik? Dien dan één gemengde aanvraag in.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor elke nieuwe activiteit (zowel particulier of professioneel) of een wijziging ervan die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu.

Indeling op basis van hinderlijkheid

Een veeteeltbedrijf, bakker, café, restaurant, industrie, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder van deze bedrijven op het leefmilieu is echter zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in 3 klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten hun omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente.


Tot welke klasse behoort mijn activiteit?

Een handige tool om te ontdekken tot welke klasse jouw activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer. Vind je jouw activiteit hierin niet terug? Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kun je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek worden gekoppeld.

Hoe aanvragen

Digitaal

Is jouw dossier een exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) van klasse 1 of 2? Dan ben je verplicht om het dossier digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Start hier jouw digitaal dossier.

Ook klasse 3-inrichtingen moeten voortaan de aanvraag digitaal indienen.

Kostprijs

Voor een aanvraag of beroep van een eerste of tweede klasse betaal je bij het departement Omgeving een dossiertaks.

Ook bij de stad Diksmuide betaal je een dossierkost. Het bedrag hangt af van je soort aanvraag. Contacteer de dienst milieu als je deze kost op voorhand wil inschatten. De factuur zelf volgt na je aanvraag.