naar inhoud

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar, vermeldt de identiteitsgegevens, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon bij nood. Het bewijs wordt aangevraagd door de personen die het ouderlijk gezag hebben.
Het identiteitsbewijs is verplicht als het kind op reis gaat binnen de EU. Indien het kind buiten de EU reist, moet je een reispas aanvragen bij de ambassade van het land van herkomst in Brussel.


Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jionger dan 12 jaar. 

Hoe aanvragen

De ouders of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Bij de aanvraag moet het kind mee zijn om de foto te vergelijken. Als het ouderlijk gezag is toevretrouwd aan één ouder, kan enkel die ouder de aanvraag indienen.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • een recente pasfoto
  • telefoonnummer voor noodgevallen
  • gescheiden ouders brengen een kopie van het vonnis over het hoederecht mee
    het kind