naar inhoud

Immatriculatieattest

Een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die aankomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf.

Hoe aanvragen

De geldigheidstermijn varieert naargelang de procedure van verblijf in België. Het attest wordt opgemaakt voor 4 of 6 maanden als het om een gezinshereniging of medische regularisatie gaat. Als het om een asielprocedure gaat wordt het attest verlengd per maand of per 3 maanden tot de definitieve uitspraak van de procedure.

Kostprijs

1,50 euro

Wat meebrengen

• een pasfoto