naar inhoud

Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Je bent ouder dan 12 jaar en EU- of niet- EU-burger en in het bezit van een papieren verblijfskaart.

Hoe aanvragen

De procedure tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf en een verblijfskaart hangt af van jouw nationaliteit en het doel van jouw verblijf.

  • Je kunt je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken.
  • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

€ 21,30

Wat meebrengen

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart.
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, conform de normen.