naar inhoud

Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen (een ouderlijke machtiging) is een document waarmee je als ouder toelating geeft aan je kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s). Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen. Als het kind reist met een van de ouders, moet de andere ouder geen reistoelating geven.

Hoe aanvragen

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • de voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.