naar inhoud

Moraliteitsattest

Om een horecazaak uit te baten heb je een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken. Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet enkel de uitbaters die dit attest moeten hebben, ook de eventuele zaakvoerder en alle andere personen die in de zaak kunnen meehelpen moeten zo'n attest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een attest beschikken.

Hoe aanvragen

Vul het formulier in op de website, of maak een afspraak bij de dienst burgerzaken. 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart