naar inhoud

hinderpremie bij hinder openbare werken

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kun je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Het betreft een forfaitair bedrag van 2.000 euro (voor werken die na 1 juli 2017 zijn gestart).

Daarnaast kan je als ondernemer eventueel een bijkomende sluitingspremie van 80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie moet je aan volgende voorwaarden  voldoen:·        

 • Je hebt maximaal 9 werknemers (op ondernemingsniveau, niet op het niveau van de vestiging) in dienst. Uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • Je oefent een activiteit uit of verleent een dienst waarbij er ter plaatse een persoonlijk en direct contact met de klant is. (bv. detailhandel, horeca, bepaalde diensten,…)
  De NACE-code van de btw- of RSZ-hoofdactiviteit van uw onderneming moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie (alleen de NACE-codes onder 'groep 1' komen in aanmerking).
 • De betrokken vestiging hanteert vaste openingstijden.

De betrokken vestiging moet ernstige hinder ondervinden van openbare werken.
Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De betrokken vestiging is gelegen in de wettelijk bepaalde hinderzone van de hinderpremie.
 • De openbare werken zijn gestart na 1 juli 2017.
 • De werkzaamheden behelzen een oppervlakte van meer dan 50m² (een grondwerk van categorie 1).
 • De rijweg of één of meerdere rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten.
 • De werkplanning is bekend (status concreet gepland of in uitvoering).
 • De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Als je door de werkzaamheden jouw vestiging tijdelijk volledig moet sluiten, kunt u een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Hoe aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie moeten volgende stappen achtereenvolgens doorlopen zijn:

 • De beheerder van de openbare werken moet de nuts- of wegenwerken tijdig en juist invoeren in het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein).
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekijkt alle relevante werkopdrachten in GIPOD en selecteert de handelaars met een vestiging gelegen binnen de wettelijk bepaalde hinderzone van de hinderpremie.
 • De geselecteerde ondernemingen ontvangen een kennisgeving (per brief of mail) van VLAIO.
 • Je vraagt de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag dient uiterlijk op de datum vermeld in de kennisgeving  te gebeuren.
  Als de aanvraagtermijn verstreken is, kan u de uitbetaling niet meer aanvragen.
 • VLAIO stort het bedrag op uw rekening.


VLAIO kan altijd controles uitvoeren. Indien de controle uitwijst dat de premie onterecht werd uitbetaald of dat er een te hoog bedrag werd uitbetaald, kan het agentschap de premie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Kostprijs

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en kan maximaal één keer per jaar én maximaal één keer voor dezelfde werkopdracht worden toegekend.
De hinderpremie is fiscaal vrijgesteld van zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Reglement

 • Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse gewest.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse gewest.