naar inhoud

Reclame in het straatbeeld

Je kan niet zo maar overal affiches aanplakken en reclameborden plaatsen.
Er zijn twee belangrijke reglementen waar je rekening mee moet houden:

1. belasting op de reclamedragers

2. GAS-reglement

Samengevat voor sociaal-culturele activiteiten:

- De belasting geldt voor reclamedragers groter dan 1 m² die zichtbaar zijn van op de openbare weg (zowel op openbaar domein als privéterrein).
- Reclame door en voor sociaal-culturele verenigingen zijn vrijgesteld, tenzij ze langer dan 6 weken blijven staan/hangen. 
- Dat betekent niet dat je zo maar overal op de openbare weg kunt aanplakken. Dit kan maar na toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Aanplakken zonder toestemming wordt beboet met een GASboete.