naar inhoud

Belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen

De stad wil met het invoeren van de belasting voor onverzorgde gebouwen en terreinen een signaal geven aan de belastingplichtige om op tijd in te grijpen vooraleer de toestand van het gebouw verslechtert.

Woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn ontsieren het algemeen zicht van de gemeente. Dit geldt des te meer voor monumenten of onroerende goederen gelegen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Verwaarloosde terreinen kunnen eveneens het straatbeeld verstoren, verloedering en sluikstorten in de hand werken.

Eigenaars van verwaarloosde gebouwen en terreinen ontvangen bij een eerste vaststelling het technisch verslag zonder dat de belasting verschuldigd is om hen de kans te geven de verwaarlozing te verhelpen. 

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina (of onderaan voor smartphones) downloaden.