naar inhoud

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Beslissing gemeenteraad van 30 mei 2016